Motorola
!

ANSMANN Handy Akkus 3,7V - Art.-Nr. 243011

!

Typ: V 200, V 300, V 525, V 550, V 600, V 620

Kapazität: 550mAh

ANSMANN Handy Akkus 3,7V - Art.-Nr. 243012, 243013, 243014

!

Art.-Nr.       Kapazität        Typ

243012       550mAh          Razr V3

243013       600mAh          V 980, E 1000

243014       700mAh          E 398, Rokr